Εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2023.

Εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2023. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όλο το άρθρο

Υποβολή αίτησης απόσπασης μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π για τη κάλυψη λειτουργικών κενών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Ε.Ε.Π.ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ(2023-2024)

Όλο το άρθρο

Υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών, επανεξετάσεις και ανακλήσεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 24-07-23 Υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών, επανεξετάσεις και ανακλήσεις (minedu.gov.gr)

Όλο το άρθρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Όλο το άρθρο