Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Εκδρομές –Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Όλο το άρθρο

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Βεβαίωση Διευθυντών Οδηγίες και δικαιολογητικά καινοτόμων δραστηριοτήτων Υπόδειγμα πρακτικού για εκδρομές στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων

Όλο το άρθρο