Οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2023.

Μαθητές Πανελλήνιες Εξετάσεις

ΕΞΕ – 97182 – 2023 – Οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2023

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2023