Υποβολή αίτησης απόσπασης μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π για τη κάλυψη λειτουργικών κενών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2023-2024

Εκπαιδευτικοί

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Ε.Ε.Π.ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ(2023-2024)