Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ορισμό τους ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής: α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας και β) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας λόγω ανασυγκρότησης

Εκπαιδευτικοί

98ΠΖ46ΜΤΛΗ-ΚΚΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ -ΑΙΤΗΣΗ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (2)_ΒΕΒΑΙΩΣΗ