Όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2022 οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται σύμφωνα με τις εγκυκλίους των μεταθέσεων 126437/Ε2-14-10-2022 και 126423/Ε4/14-10-2022 εντός της προθεσμίας ,δηλαδή από τις 16-10-2022 έως τις 31-10-2022 και ώρα 15:00.