Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις.
Μετά την δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ημερομηνία και η ώρα της ορκωμοσίας, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας, παρακαλούμε να έχετε έτοιμα-συμπληρωμένα την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υπηρεσία δεν θα είναι σε θέση να χορηγεί κενά έντυπα (αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις) προς συμπλήρωση, καθώς επίσης δεν θα παρέχει τη δυνατότητα να φωτοτυπηθούν έγγραφα των διοριστέων).

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός προτίθεται να πάρει άδεια μακράς διάρκειας θα πρέπει να το δηλώσει την ημέρα της ορκωμοσίας.