Οι Αιτήσεις Παραίτησης υποβάλλονται από την Τρίτη 01-02-2022 έως και την Παρασκευή 11-02-2022. Την αίτηση παραίτησης έχετε τη δυνατότητα να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο email της ΔΔΕ Ηλείας  mail@dide.ilei.sch.gr

Τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης οι εκπαιδευτικοί  που δε θα κάνουν αίτηση ανάκλησης θα τα υποβάλλουν μετά την 1η Μαΐου 2022.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ