Σας γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμα για παραλαβή από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας τα πιστοποιητικά ΚΠΓ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία της ΔΔΕ Ηλείας καθημερινά 8:00-14:00 ως εξής:

  1. οι ενήλικοι αυτοπροσώπως ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από το gov.gr
  2. οι ανήλικοι αυτοπροσώπως ή από τον κηδεμόνα τους ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από το gov.gr