Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής μαζί με τα  αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/,  από 3 – 1 -2022 έως 14 – 1 -2022 και ώρα 14:00.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ