Από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. . Οι μαθητές που θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης, θα την τυπώσουν και θα την καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον Διευθυντή του σχολείου προκειμένου τα εν λόγω έγγραφα να σταλούν υπηρεσιακά στον Διευθυντή Δ.Ε. προς έγκριση. Οι εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – Δηλώσεις προτίμησης (αιτήσεις που θα κατατεθούν από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου 2021) δεν θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα, αλλά η καταχώρισή τους θα γίνει από τους Διευθυντές των σχολείων μετά την απόφαση έγκρισης από τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε. κατόπιν της λήξης προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων.