Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται στο σχολείο τοποθέτησης μέχρι τις 14.00 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο της περιοχής ευθύνης μας, θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης ως εξής:

  1. τοποθετημένοι στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λ/Τ Πύργου, στο 1ο ΓΕΛ Πύργου
  2. τοποθετημένοι στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λ/Τ Αμαλιάδας, στο 1ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας
  3. τοποθετημένοι στο Εσπερινό ΓΕΛ Ζαχάρως, στο ΓΕΛ Ζαχάρως