Τελικοί αξιολογικοί πίνακες τοποθετηθέντων για απόσπαση εκπαιδευτικών και μη τοποθετηθέντων, για την πλήρωση λειτουργικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ ΔΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΠΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ