Οι εκπ/κοί (υπεράριθμοι -διάθεση ΠΥΣΔΕ- νεοδιόριστοι) που τοποθετήθηκαν (23/8/2021) σε λειτουργικά  κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, μπορούν να εμφανιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Πέμπτη 26/8/2021 ή την 1/9/2021.

Οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ και οι εκπ/κοί που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΔΕ , θα εμφανιστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την 1/9/2021.