Σύμφωνα με το συνημμένο , η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που υπεβλήθησαν για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30.08.2019 και λήγει στις 31.08.2021, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες , ήτοι έως τις 30.11. 2021.

 

egkyklios tmhma d(1)