Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως
προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022 .

 

Εγκύκλιος αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ