Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη
ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2021-2022