ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούνται τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητάς μας και επιθυμούν απόσπαση εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (ΗΛΕΙΑ) να αποστείλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητα, κλπ) μέχρι την Τρίτη 10/8/2021 στο email της ΔΔΕ Ηλείας mail@dide.ilei.sch.gr .