Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες

Αμοιβές Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών

Οδοιπορικά μελών Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών

Οδοιπορικά μετακινούμενων εκτός νομού (εξεταστές Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου – Ε.Ε.Κ. ΕΠΑΛ Αχαΐας – ΤΕΦΑΑ)