Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021.

Εκπαιδευτικοί Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ

ΕΕΠ-ΕΒΠ_παραιτήσεις με δικαίωμα ανάκλησης_υπόδειγμα

ΕΕΠΕΒΠ_οργανικά κενά ανά περιοχή&ΣΜΕΑΕ_18-3-21

ΕΕΠ_οργανικά κενά ανά ΚΕΣΥ_18-3-21

Βεβαίωση υπηρεσίας

Αίτηση μετάθεσης

Αίτηση βελτίωσης θέσης

email υπηρεσιών