Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 8/3/2021 και ώρα 10:00 π.μ στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει τη Δευτέρα, 8/3/2021.

 

Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Τρίτη 9/3/2021 μέχρι την Τετάρτη 10/3/2021).

  1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ (5-3-2021)
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ