Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τρίτη, 5/1/2021 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει την Πέμπτη 7/1/2021.

Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Παρασκευή 8/1/2021 μέχρι τη Δευτέρα 11/1/2021).