ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΥΧΟΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 8/11/2020 στο e-mail της Δ/νσης Δ.Ε Ηλείας : mail@dide.ilei.sch.gr ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΔ. 2020-21

Περισσότερα