Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπ/κών ΠΕ23 σε Λειτουργικά Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι , 26/11/2020 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ23 (25-11-2020) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Περισσότερα

Αίτηση Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΛ 2021 ΑΔΑ_918Ω46ΜΤΛΗ-ΛΧΞ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Αίτησης-Δήλωσης μαθητη Εσπ ΕΠΑΛ 2021 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αιτησης-Δήλωσης μαθητή Ημερ ΕΠΑΛ 2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΩΝ για Μαθητές ΕΠΑΛ 2021 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 μαθητων Εσπερ ΕΠΑΛ 2021 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 μαθητων Ημερ ΕΠΑΛ 2021

Περισσότερα

Αίτηση Δήλωση Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2021

Αρχείο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΛ με ΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021 ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ για υποβολή Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή ΕΞΕ – 160563 – 2020 – Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2021 μαθητες – Έκδοση 1

Περισσότερα