Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές  κατά την ημέρα Ανάληψης Υπηρεσίας  στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησής τους (Παρασκευή 9-10-2020 ή Δευτέρα 12-10-2020) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Διεύθυνσης (mail@dide.ilei.sch.gr) από το Σχολείο το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ώστε να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ.

Επικοινωνήστε στο τηλ.: 2621360561 για την επιτυχή παράδοση του email.

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα:

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΠΔΕ-ΓΕΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΜΕΑΕ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ