ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Γ’ ΦΑΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές  κατά την ημέρα Ανάληψης Υπηρεσίας  στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησής τους (Παρασκευή 9-10-2020 ή Δευτέρα 12-10-2020) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Διεύθυνσης (mail@dide.ilei.sch.gr) από το Σχολείο το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ώστε να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε στο τηλ.: 2621360561 για την επιτυχή παράδοση του email.  …

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΠΔΕ) εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας

Οι τοποθετηθέντες εκπ/κοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τους εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα (δηλ. την Παρασκευή, 9/10/2020 ή τη Δευτέρα 12/10//2020).   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ (8-10-20200 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ( 8-10-2020) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ 8-10-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ (8-10-2020)

Περισσότερα