Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι αύριο, 7/10/2020 και ώρα 12:30 μ.μ. στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. (Προτεραιότητα θα δοθεί στην κάλυψη των κενών ΣΜΕΑΕ έναντι των Τ.Ε και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 5-10-2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ (5-10-2020) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (5-10-2020)

Περισσότερα