Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΝΤΩΝ _30-9-2020 (ΩΓΥΡ46ΜΤΛΗ-ΝΓΕ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ υποδντη 2020 ΦΕΚ_B_4412_2018 N_4547_ΦΕΚ_102A_12-06-2018

Περισσότερα