Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών (γενικής) – Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών ΣΜΕΑ

Οι εκπ/κοί μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους από αύριο Πέμπτη 24/9/2020 έως και την Παρασκευή 25/9/2020.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ (23-9-2020) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ (23-9-2020)

Περισσότερα