Ενημερώνουμε τους εκπ/κούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ηλείας (μόνιμους – αποσπασμένους από άλλο ΠΥΣΔΕ – νεοδιόριστους ειδικής Αγωγής – αναπληρωτές) να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Δ.Ε. Ηλείας για θέματα που αφορούν τη διαδικασία τοποθέτησής τους σε λειτουργικά κενά.