ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝOYMENH ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (Φ.Α.ΣΧ.Α) Δ.Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 20/7/2020. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΦΑΣΧΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) 17-7-2020

Περισσότερα