«Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ.του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.»

Οι συλλογικές αποφάσεις πρέπει να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr και mathiteia@oaed.gr μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020 

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε φορείς_ΕΠΑΛ_ΟΑΕΔ_ΙΕΚ_2020

Ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. Ηλείας:

 1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκ/σεων, Δικτύων και Τηλ/νιων
 4. Τεχνικός Οχημάτων
 5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 6. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 7. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 8. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 9. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 10. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 11. Βοηθός Νοσηλευτή
 12. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 13. Κομμωτικής Τέχνης