«Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας».

«Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας». ΑΠΟΦΑΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερα

Πρόταση οριστικής τοποθέτησης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ,ΕΒΠ στη ΔΔΕ Ηλείας.

Καλούνται τα μέλη ΕΕΠ,ΕΒΠ που διορίστηκαν στη ΔΔΕ Ηλείας σύμφωνα με το ΦΕΚ241/Γ΄/9-3-2020 να ενημερωθούν για την οριστική τοποθέτησή τους σε ΣΜΕΑΕ σύμφωνα με  το συνημμένο απόσπασμα της Πράξης 8ης /24-6-2020 του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Αίτηση επανεξέτασης επί της πρότασης οριστικής τοποθέτησης υποβάλλεται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΕΕΠ (έως την Δευτέρα…

Περισσότερα

ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΠΔΕ-ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε  ότι τα έγγραφα απόλυσης θα τα λάβετε ηλεκτρονικά στο email που έχετε δηλώσει στο φάκελό σας. Αν έχετε αλλάξει τα email σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το αργότερο έως Παρασκευή 26-6-2020 και ώρα 11:00 π.μ (στο email της Διεύθυνσης mail@dide.ilei.sch.gr Υπόψη κου Δ. Κουλούρη).

Περισσότερα

Ονομαστικοί Πίνακες Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών – Πίνακας τοποθέτησης Υπεραρίθμων με αίτησή τους – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης

  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2020 Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης για βελτίωση θέσης οριστικης τοποθετησης σε κενές οργανικές θέσεις ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ_2020_(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2020 Προθεσμία Υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων υπεραρίθμων μέχρι τις 25/6/2020. Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης μέχρι τις 28/6/2020

Περισσότερα

«Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.»

«Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ.του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.» Οι συλλογικές αποφάσεις πρέπει να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr και mathiteia@oaed.gr μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020  Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε φορείς_ΕΠΑΛ_ΟΑΕΔ_ΙΕΚ_2020 Ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους –…

Περισσότερα

Συμμετοχή του ΥΠΑΙΘ σε Benchlearning με το πρόγραμμα «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.»

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πεδίο «Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Ανακοινώσεις» την 10-06-2020 αναρτήθηκε Ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή διαδικασία Συγκριτικής Μάθησης (Benchlearning)». Πρόκειται για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Benchlearning από τον Ιανουάριο 2020, κατόπιν της υποστήριξης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, κ. Βούτσινου,…

Περισσότερα

Πρόσκληση Οριστικής Τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Π.-ΕΒΠ_2021

Περισσότερα