Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 30/4/2020 μέχρι και 7/5/2020.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις σελίδες 4-5 της εγκυκλίου και στην ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΕΠ-ΕΒΠ Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε φορείς

ΕΕΠ-ΕΒΠ Αίτηση απόσπασης σε φορείς