Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, από 1/4/2020 έως 10/4/2020:

  • ηλεκτρονικά στο e-mail: mail @dideilei.sch.gr
  • στο FAX: 2621-3-60563
  • ταχυδρομικά στη Δ/νση: Διοικητήριο Τ. Πετροπούλου 31- Τ.Κ.27130 -Πύργος (σφραγίδα ταχυδρομείου εντός των ανωτέρω ημερομηνιών)

Τηλ. επικοινωνία: 2621-3-60561

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αίτηση – Έντυπο

Αίτηση -Έντυπο (ανάκληση)