Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ΑΣΕΠ με την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019, μπορούν να προσέρχονται στη ΔΔΕ Ηλείας (Διοικητήριο – 5ος όροφος) από Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και αφού έχουν μελετήσει την εν λόγω Προκήρυξη, με  συμπληρωμένη την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Η αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών εμπεριέχεται στο έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών».

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν στην αίτησή τους πρέπει να συνάδουν με την ανωτέρω Προκήρυξη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 ΦΕΚ 45/24-12-2019