Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Μεταλυκειακού έτους

1o ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ- ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Μεταλυκειακού Έτους

2° ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2° ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ενστάσεις υποβάλλονται από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020 στο email της Διεύθυνσης (mail@dide.ilei.sch.gr).   αιτήσεις μετάθεσης ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ αιτήσεις μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ αιτήσεις μετάθεσης σε ΚΕΣΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπ/κών ΠΕ23 σε Λειτουργικά Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι , 26/11/2020 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ23 (25-11-2020) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Περισσότερα