Παρακαλούνται οι επιλεγέντες αναπληρωτές (επισημαίνονται με μπλέ χρώμα) ΑΜΩ για την ενισχυτική διδασκαλία 2019-2020 να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση.

Πληροφοριές:

Λ. Κουτουκού

Προϊσταμένη Προσωπικού

Τηλ.:2621360549-2621360550

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ_ΩΡΩΝ 2019_2020