Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Πέμπτη 29/8/2019.

Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (22-8-2019)