Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

ΠΥΣΔΕ

N_4547_FEK_102A_12-06-2018
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΝΕΤ
ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΠΛΗΝΕΤ 2019-2020 (9Ο5Φ4653ΠΣ-45Ω)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2019
ΦΕΚ 5919_Β_2018 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΛΗΝΕΤ