Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Πέμπτη 22/8/2019.

Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (19-8-2019)