Υποβολή αιτήσεων Τοποθέτησης εκπ/κών σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2019-2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μέχρι την Πέμπτη, 29-8-2019 και ώρα 12:00 μ. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ- ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Πέμπτη 29/8/2019. Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (22-8-2019)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

N_4547_FEK_102A_12-06-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΝΕΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΠΛΗΝΕΤ 2019-2020 (9Ο5Φ4653ΠΣ-45Ω) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2019 ΦΕΚ 5919_Β_2018 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΛΗΝΕΤ

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

N_4547_FEK_102A_12-06-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΣΧΑ (19-20) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΣΧΑ 2019-2020 (ΩΓ1Ζ4653ΠΣ-ΑΚΛ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2019 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΑΣΧΑ 2019 _ΦΕΚ 5933

Περισσότερα

Αιτήσεις διόρθωσης και συμπληρωματικές δηλώσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά

Simpliromatiki – Aitisi Dilosi Topothetisis2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ01-ΠΕ04.01-ΠΕ82

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών (Διάθεση ΠΥΣΔΕ-Βελτίωση θέσης) σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Πέμπτη 22/8/2019. Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (19-8-2019)

Περισσότερα

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Πέμπτη 22/8/2019. Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ (19-8-2019)

Περισσότερα