Ανακοινώσεις

Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί / Δημοσιεύτηκε :

Εμβολιασμός Εκπαιδευτικών – Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Ο τελευταίος ειδοποιηθείς για εμβολιασμό εκπαιδευτικός γεννήθηκε στις 29/10/1963.

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, ΠΥΣΔΕ / Δημοσιεύτηκε :

Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ηλείας-Ορισμός επιπλέον Μελών ΠΥΣΔΕ Ηλείας (Συμβούλιο Επιλογής)

926Φ46ΜΤΛΗ-ΦΩΝ_ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2021-2022 Ω3Ω446ΜΤΛΗ-ΝΟΧ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 2021-2022    

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις-Αποσπάσεις / Δημοσιεύτηκε :

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του…

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις-Αποσπάσεις / Δημοσιεύτηκε :

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021.

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ ΕΕΠ-ΕΒΠ_παραιτήσεις με δικαίωμα ανάκλησης_υπόδειγμα ΕΕΠΕΒΠ_οργανικά κενά ανά περιοχή&ΣΜΕΑΕ_18-3-21 ΕΕΠ_οργανικά κενά ανά ΚΕΣΥ_18-3-21 Βεβαίωση υπηρεσίας Αίτηση μετάθεσης Αίτηση βελτίωσης θέσης email υπηρεσιών  

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί / Δημοσιεύτηκε :

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Περισσότερα
Κατηγορία : Αναπληρωτές, Εκπαιδευτικοί / Δημοσιεύτηκε :

Τοποθετήσεις αναπληρωτών (8-3-2021)

Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Τρίτη 9/3/2021 μέχρι την Τετάρτη 10/3/2021). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (8-3-2021)

Περισσότερα