Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού τηλεφωνικά ή δια ζώσης από τη Δ/νση ΔΕ Ηλείας, θα γίνεται καθημερινά κατά τις ώρες 11:00 - 13:00. Ο Διευθυντής ΔΕ Ηλείας θα δέχεται κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00 - 13:00 .

Ανακοινώσεις

Κατηγορία : Μαθητές, Πανελλήνιες Εξετάσεις, Χωρίς κατηγορία / Δημοσιεύτηκε :

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΝ 2023_ΑΔΑ Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ ΕΞΕ – 32019 – 2023 – Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Περισσότερα
Κατηγορία : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Μαθητές / Δημοσιεύτηκε :

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

 Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από την Τρίτη 14-3-2023 έως και την Τρίτη 21-3-2023 και ώρα 23:59. Προκήρυξη 2023Α_ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Περιοχές Εξέτασης 2023Α Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις Προδιαγραφές_2023A

Περισσότερα
Κατηγορία : Μαθητές, Πανελλήνιες Εξετάσεις, Χωρίς κατηγορία / Δημοσιεύτηκε :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΞΕ – 25978 – 2023 – Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2023_ΑΔΑ Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-ΑΨΩ  

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, ΠΥΣΔΕ / Δημοσιεύτηκε :

Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας – Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1) Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας. {σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.} Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ΔΕ Ηλείας 2) Κλήση υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας σε συνέντευξη. {σύμφωνα με το…

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις-Αποσπάσεις / Δημοσιεύτηκε :

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.

23864E2_02-03-2023_ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_2023_Ρ4ΖΣ46ΜΤΛΗ-ΣΤ6 23864Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ 2023_Ψ0ΡΝ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ 23855E2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2023_9ΑΜΗ46ΜΤΛΗ-ΟΓΩ 23852E2_02-03-2023_ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2023_6ΤΕΚ46ΜΤΛΗ-6Δ5 23837Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΕΔΑΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2023_9ΑΖ846ΜΤΛΗ-Ρ1Η

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις-Αποσπάσεις / Δημοσιεύτηκε :

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ -ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο…

Περισσότερα
Κατηγορία : Διάφορα / Δημοσιεύτηκε :

Εξεταστικά Κέντρα και πρόγραμμα εξετάσεων Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022 του ΑΣΕΠ)

Τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ( Πρόσκληση προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022), που αφορά τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με…

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκδρομές-Μετακινήσεις / Δημοσιεύτηκε :

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – Εξωτερικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-Erasmus ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-Erasmus ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-Εξωτερικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-Erasmus ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-Εξωτερικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Περισσότερα
Κατηγορία : Αναπληρωτές, Εκπαιδευτικοί, Χωρίς κατηγορία / Δημοσιεύτηκε :

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε’ ΦΑΣΗ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν από την  Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.   ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-1-4 ΑΙΤΗΣΗ-Υ.Δ.-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ-6

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, ΠΥΣΔΕ / Δημοσιεύτηκε :

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας. {σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.}   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ   Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 22/2/2023 έως και Παρασκευή 24/2/2023 . Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά…

Περισσότερα
Κατηγορία : ΠΥΣΔΕ / Δημοσιεύτηκε :

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις-Αποσπάσεις / Δημοσιεύτηκε :

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της διεύθυνσης mail@dide.ilei.sch.gr από τη Δευτέρα 13/02/2023 έως και την Παρασκευή 17/02/2023. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί / Δημοσιεύτηκε :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΑΣΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΑΣΕΠ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΕΠ 2Γ_2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΣΕΠ της ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Περισσότερα
Κατηγορία : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Μαθητές / Δημοσιεύτηκε :

Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2022 Α΄

  Καλούνται οι επιτυχόντες των εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2022 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που είχαν υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας να προσέρχονται στο γραφείο 1 της Δ/νσης  κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως 13.30 για να παραλάβουν το πιστοποιητικό επιτυχίας τους. Τα Πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως με…

Περισσότερα