Ανακοινώσεις

Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί / Δημοσιεύτηκε :

Υποβολή Αιτήσεων Πιστοποίησης A’ Επιπέδου ΤΠΕ

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Πιστοποίησης A’ Επιπέδου ΤΠΕ.   Η…

Περισσότερα
Κατηγορία : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Μαθητές / Δημοσιεύτηκε :

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2022

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2022

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, ΠΥΣΔΕ, Τοποθετήσεις / Δημοσιεύτηκε :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚEΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2022 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, ΠΥΣΔΕ, Τοποθετήσεις / Δημοσιεύτηκε :

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε Ηλείας

Προθεσμία γραπτών αντιρρήσεων, έως τη Δευτέρα, 16/5/2022. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 11 -5-2022Ν ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΑΕ 11-5-2022

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, Τοποθετήσεις / Δημοσιεύτηκε :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΕΞΕ – 46305 – 2022 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, ΠΥΣΔΕ, Τοποθετήσεις / Δημοσιεύτηκε :

Υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 14_4_2022) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ- ΤΕ (14_4_2022) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ _2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ _2022

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, ΠΥΣΔΕ / Δημοσιεύτηκε :

Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2022 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 2022 (Ανακοιν)) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2022 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, ΠΥΣΔΕ / Δημοσιεύτηκε :

Υποβολή αίτησης – δήλωσης ρύθμισης υπεραριθμίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2022 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2022 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2022 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ 2022  

Περισσότερα
Κατηγορία : Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις-Αποσπάσεις / Δημοσιεύτηκε :

Aμοιβαίες μεταθέσεις έτους 2022

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας…

Περισσότερα